Handledning

Handledning individnivå eller grupphandledning

Handledning ska fungera som ett forum för diskussion av svårigheter och praktiska problem i arbetet, och syftar till att utveckla de egna förmågorna, ge kompetenshöjning, bidra till en stärkt yrkesidentitet samt ge stöd och avlastning.

  • ledningsgruppen
  • arbetsgruppen
  • individnivå för medarbetare eller ledare/chef

Man formas av och utvecklas i grupper, det gäller så väl chefer som medarbetare.