Om mha konsult

Margith Hanslin

Privatpraktiserande psykoterapeut i Stockholm.

Handledare i psykosociala frågor och konsultation.

KBT (Kognitiv beteendeterapi)

Familjebehandling-Familjestöd

Sorgebearbetning

UGL handledare  (Utveckling av grupp och ledare) Försvarsmakten

UL handledare (Utvecklande ledarskap) Försvarsmakten

ART instruktör (Aggression Replacement Training)

mha konsult jobbar med ett utbud av utbildningar och terapi/samtal/rådgivning.