Psykoterapi

Terapi/Samtal

Att samtala kring det som behöver lyftas och jobba med det.

Startar med ett inledningssamtal för att tillsammans skapa en formulering av problemställningen.

  • KBT (kognitiv beteendeterapi)
  • Psykoterapi
  • Sorgebearbetning
  • Beroendeproblematik
  • Stödsamtal