ART – Aggression Replacement Training

ART INSTRUKTÖRSUTBILDNING

3+3 dagar totalt.

ART – Aggression Replacement Training är en metod som bygger på en inlärningsteori. ART består av tre nivåer:

 • Socialfärdighetsträning: Se och öva sin beteendemässiga förmåga i sociala samspel med andra människor.
 • Känslokontrollträning: Lära sig att känna igen och hantera sina känslor gentemot andra personer i sin närhet.
 • Moralträning: Genom att hamna i moraliska dilemman stimulera man den kognitiva delen hos individen. Bli medveten om hur mitt beteende påverkar andra och samhället i övrigt.

Utbildningsinnehåll

 • Teori och metod i ART
 • Handledarrollen i ART
 • Social färdighetsträning, introduktion, rollspel och tillämpning
 • Moralträning, introduktion och tillämpning
 • Känslokontrollträning, introduktion, rollspel och tillämpning.
 • Konflikthantering, motivation och motstånd i grupp.
 • Beteendeanalys.
 • Att starta ART upp i grupper.

Utbildningens upplägg

Som deltagare kommer du att få

 • Praktisk övning i att förbereda, genomföra och leda lektioner i de olika stegen.
 • Teoretisk kunskap och handledning i att leda  ART grupper i olika åldersnivåer.
 • Bra startpaket för att starta upp.

Mellan utbildningsuppehållet och till dag 4-6 arbetar Du med praktiska hemuppgifter i grupp.

Utbildningen riktar sig till er som arbetar på bl a skola, HVB hem, behandlingshem.

Kurslitteratur

 • Från aggressivitet till harmoni. En introduktion i ART, författare: Helena Hammerström
 • Prepare Programmet, författare Arnold P Goldstein.
 • Handledarmaterial, manualer.

Examination

Praktisk examination i grupp, teoriprov och inlämning av dokumenterade ART lektioner. Intyg.

Utbildningstillfällen i ART instruktörsutbildningar kommer att genomföras  under hösten 2017 och våren 2018.

KURS 01 ART instruktör, totalt sex dagar: 
v 14 onsdag 4 april – fredag 6 april   samt

v 17 måndag 23 april – onsdag 25 april 2018.

Sista anmälningsdag fredag den 16 mars 2018

KURS 02 ART instruktör, totalt sex dagar:

v 43  onsdag 24 oktober – fredag 26 oktober 2018 samt

v 47  onsdag 21 november – fredag 23 november 2018

Sista anmälningsdag fredag den 5 oktober 2018

Plats: Slussen på Götgatan i Stockholm

Pris: 12 500:- exkl moms.

Två deltagare från samma arbetsplats.

20 800:- exkl moms totalt inkl kursmaterial.

Fler än fyra deltagare från samma arbetsplats

19 500:-/ per par.

I priset ingår fm och em kaffe samt kurslitteratur och Instruktörsmaterial med manualer/övningar.

ART instruktörsutbildning för studerande.

Deltar du i någon utbildning under våren eller hösten 2018 så får du ett erbjudande att gå ART instruktörsutbildning för studerande.

Utbildning som Socialpedagog, Behandlingspedagog, lärare, fritidsledare, socionom eller liknande.

Intyg från utbildningen krävs.

Pris 9 500:- exkl  moms.

ART instruktörs utbildning på arbetsplatsen.

ART instruktörsutbildning för anställda på arbetsplatsen som egen utbildning går utmärkt att genomföras.

Kontakta mha konsult för prospekt.

FAMILJE ART

Kurs  Familje ART 2018:

v 32    måndag 6 augusti – tisdag 7 augusti 2018  Stockholm

Sista anmälningsdag 28 juli 2018.

Plats:   Slussen, Götgatan i Stockholm.

2 dagars utbildning i Familje ART.
Förkunskaper: Utbildad ART instruktör och erfarenhet av att jobba med ART. Socionom, lärare, Socialpedagog/behandlingsassistent etc.

Utbildningens innehåll:

Handledarrollen.

Familj och barn/ungdomar i ART sammanhanget

Samtalet – Att få igång inre och yttre samtal.

Teori och tillämning i ART utifrån familjearbetet.

Bra metoder och pedagogiskt material för att arbeta med familjer/familjestöd.

Pris: 3 500:- exkl moms.

Kursmaterial. Manualer utifrån familjearbetet. 

Förmiddag och eftermiddagskaffe.

NystART 2018

v 42     Fredag 21 september 2018 . Start kl 09:00 -16:00

Plats:  Slussen, Götgatan i Stockholm.

NystART är en väldigt rolig och inspirerande dag där vi som är ART instruktörer jobbar med ART material och övningar.
Du kanske är ART instruktör och har blivit lite ringrostig eller att du vill fylla på med nytt material och dela med dig dina erfarenheter.
Ta med dig material som du tycker fungerar bra så delar vi med oss. Även annat nytt material kommer att arbetas med.
NystART är ett uppskattat nätverksmöte för  ART instruktörer.

Du är välkommen att ta med kollega som är nyfiken på ART denna dag!

Pris: 1 900:- exkl moms
Material, fm och em kaffe.