Coachande ledarskap

4 + 2 dagar

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har som övergripande mål att deltagaren ska kunna coacha en grupp till genomförande och effektivitet. Deltagaren får praktiskt användbara ”verktyg” att använda på sin arbetsplats. UGIL-kursen skräddarsys efter beställarens och deltagarnas behov. Därmed uppnås större flexibilitet att följa gruppens utveckling och möta upp med behovsanpassad innehåll. Denna kurs är lämplig både för kollegor från samma företag och för en främlingsgrupp. Med deltagare från samma företag så kan de grupp dynamiska skeenden bli erfarenheter som kan återföras till arbetsplatsen.

INNEHÅLL

 • Deltagarens styrkor och överdrivna styrkor SDI kartläggning
 • Ledarskap och Medarbetarskap
 • Ny i chefsrollen
 • Effektiv kommunikation
 • Värderingar
 • Attityder
 • Beteenden
 • Förtroendeskapande åtgärder
 • Gruppdynamikens inverkan på resultat
 • Deltagarens sätt att hantera stress (kartläggning)
 • Konstruktiv konflikthantering
 • Individuell ledarstil
 • Coachande ledarskap
 • Hantering av psykologiska rollbyten
 • Hur egna motivationsmönster påverkar beteendet
 • Få erfarenhet av lärande, enskilt och i grupp

En upplevelsebaserad inlärningsmetod används där teori, praktik och reflektion blandas. Ledarskapsavsnittet kan t ex ge kunskaper om hur medarbetare kan coachas, när det förekommer ett informellt ledarskap, bortförklaringar eller att engagemang saknas.

Mellan utbildningstillfällen finns möjlighet till personlig Coaching med handledarna.

2018  COACHANDE LEDARSKAP

Coachande ledarskap genomförs vid två tillfällen under 2017.

Kurs 01-18.

v 16  Coachande Ledarskap

Tisdag  17 april  – fredag den 20 april    samt

dag 5-6   v 21   torsdag 24 maj-fredag 25 maj 2018.

Kurs 02-18.

v 40 Coachande Ledarskap 

tisdag 2 oktober- fredag 5 oktober samt dag 5-6  v 46 torsdag 15 december – fredag 16 decembe 2018.

Handledare: Margith Hanslin, mha konsult, www.mhakonsult.se

Patrik Lindén, ugil konsult, www.ugil.se

Plats:             Gullbrannagården, Halmstad

Pris:               15 700:-  exkl moms. Internatkostnad tillkommer 6 500:-                        enkelrum och helpension.