Have a Nice Conflict

Have a Nice Conflict bygger på forskning. Grunden är Relationship Awareness Therory (RAT) – en inlärningsmodell för effektiv och korrekt förståelse av motiven bakom våra handlingar. Samt kartläggningsinstrumenet kopplat till denna teori, SDI (Strengt Deployment Inventory).

Samarbetsproblem är något av det svåraste som kan drabba en arbetsplats. En enda konflikt med lätthet kosta mer än en halv miljon kronor om året i frånvaro och produktionsbortfall. Undersökningar visar också att 42% av arbetstiden för en chef försvinner i konfliktrelaterade samtal med anställda.

Have a Nice Conflict

Deltagarna utvecklar sin konfliktkompetens genom att förstå och träna på de fem nycklar för effektiv konflikthantering:

  • att förutse
  • att förhindra
  • att identifiera
  • att hantera
  • att lösa

Momenten som hanteras under utbildningen är sambandet mellan motivation och beteende, skillnaden på personlig konflikt och meningsskiljaktigheter samt positiva resultat av en effektiv konflikthantering.

Utbildningen lämpar sig till ledare och medarbetare i organisationer som vill öka sin kompetens i att förutse och förhindra att onödiga konflikter  uppstår.

Kurspedagogik

Utbildningen genomförs med en pedagogik som uppmuntrar till en enkel och öppen dialog mellan deltagarna. Utmärkande för utbildningen är att det blir  praktisk träning med dina egna situationer från den egna vardagen. Ni får med er verktyg och kunskaper som kan användas direkt.

Utbildningen är på två dagar.

Utbildningen kan även anpassas och genomföras internt på ditt  företag.

Återkom kring prospekt och mer information.