UGL – Utveckling av grupp och ledare

uglUGL 2014 inriktar sig till dig som är intresserad av att utveckla ditt personliga ledarskap. Övergripande mål är att utvecklas som effektiv gruppmedlem, utbildare och ledare och därigenom uppnå ökad självinsikt samt ökat självförtroende.

UGL 2014 är utvecklad inom Försvaret och materialet utgörs av Försvarets eget UGL 2014-material.

UGL 2014 fördjupar deltagarens kunskaper och färdigheter att hantera vad som hindrar respektive främjar utvecklingen av en grupp, individ eller organisation.

Sedan mer än tjugo år ingår Utveckling av Grupp och Ledare (UGL) som grundläggande ledarskapskurs i försvaret och har även rönt stort intresse i offentlig verksamhet näringsliv. Allt fler vill ta del av denna kurs. Kursen riktar sig till arbetsledare, medarbetare och utbildare som är intresserade av individ, ledarskap och utveckling. UGL är lämplig för den som vill och har förmågan att förbättra sina egenskaper och färdigheter som individ och ledare. Kursens övergripande mål är att bli effektivare som ledare och gruppmedlem.

INNEHÅLL

  • Se och hantera konflikter
  • Uppnå större självförtroende och självinsikt
  • Utöva ett utvecklande ledarskap
  • Urskilja olika faser i en grupps utveckling samt se individernas roll i denna
  • Förståelse över stressens inverkan
  • Kommunicera direkt och klart
  • Lära av gruppdynamiska utbildningsmetoder
  • Ge och ta feedback
  • Könsmakt och diskriminering

UGL-kursen genomförs i grupper om 8 – 12 personer och leds av två särskilt utbildade och behöriga handledare som anpassar aktiviteter till deltagarnas och gruppens behov. Kursen omfattar ca 40 timmars handledarledd utbildning och genomförs under fem sammanhängande dagar. Kursen fordrar närvaro under hela kurstiden. Annan verksamhet (till exempel medfört ”hemarbete”) kan inte göras parallellt med UGL-kursen. Kursen bedrivs i internatform.

Handledare:   Margith Hanslin, UGL-handledare, mha konsult

                             Patrik Lindén, UGL – handledare, ugil konsult   www.ugil.se

2018

Stockholm, Tollare kurs och konferens, Saltsjö-boo

Datum: v 15  måndag 9 april – fredag 13 april 2018.

Pris: 14 700:- exkl moms. Internatkostnad tillkommer 6500:- enkelrum och helpension.

Anmälan: www.tollare.org   tel. 08-505 686 00   info@tollare.org