Personligt ledarskap

Ledarskapsutveckling med skattningsverktyget  SDI (Strength Deployment Inventory) har sin tyngdpunkt på två frågor, olika ledarstilar samt konflikthantering. Utbildningen börjar med att förstå Din egen ledarstil och dina preferenser, därefter i coaching övergå att arbeta med Din kompletterande ledarstil som kan ge bättre långsiktig effekt. Efter utbildningen ingår tre coachande samtal, enskilt eller i utbildningsgruppen.

Har Du en önskan att utveckla dina egenskaper,  få en inblick i dina styrkor för att bli en mer tydlig ledare eller medarbetare. Då är det här en utbildning som kommer att ge Er bra kickstart  att jobba vidare med i Coachande samtal.

Utbildningen utgår från här och nu, utifrån ditt arbete och Din fortsatta utveckling i ditt nuvarande eller kommande  ledarskap eller som medarbetare.

Du kommer att innan kurs genomföra online dina skattningar med SDI, som sedan arbetas vidare i utbildningen tillsammans med handledare.

Utbildningsinnehåll:

  • Olika ledarstilar, att förstå din egen ledarstil.
  • Situationer där en annan ledarstil skulle ge ett bättre resultat.
  • De sju motiverande Värdesystem (från SDI) som illustrerar olika ledarskapsstilar, och som kopplas till din ledarstil.
  • Kommunikation, kommunikationsträning med SDI fokuserar ofta på våra olika sätt att sända och ta emot budskap och vikten av att förstå de interna filter som används för att tolka budskapet.
  • Konflikthantering, SDI arbetar med att se och identifiera källan till konflikten och hantera den  effektivare.
  • Hantera olikheter med hjälp av SDI innebär att titta på människors olika motiv och avsikter.

Max 8-10 deltagare i varje grupp.

Utbildningen kan även genomföras anpassad till företaget.

2018

Personligt ledarskap,  Totalt 3 dagar

 

Planeras att genomföras i Stockholm under hösten 2018.