Välkommen till mha konsult

Ibland kör vi fast i livet, arbetet, relationer eller med oss själva. Att ha någon person att kommunicera med och våga öppna upp och samtala om ditt problem är sunt och modigt.

mha konsult erbjuder:

  • Handledning/Coaching enskilt och i grupp, för chefer/ledare och medarbetare.
  • Psykoterapi
  • Stödsamtal enskilt och parsamtal
  • Sorgebearbetning
  • Beroendeproblematik
  • Familjebehandling  – Familjestöd
  • Utbildning – kurser – föreläsningar

Livet kan bara begrundas bakåt men måste levas framåt.